41 thoughts on “Chiến Dịch Huyền Thoại đóng cửa 5-11-2018. Clip Chia tay game.

  1. Thôi thôi còn tải được mà tôi biết cách tải này hãy đến khu 2 giếng 2 phường Cẩm Thủy ngách100 đố đó nhưng tôi vẫn tiếc lắm bởi vì các Game thử đã chuyển sang Game khác rồi hư hu😣😣😣😣😣😣😥😥😥😥😥😥😥😥😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😤😤😤😤😤😤😤😤😤😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🏳️🏳️🏳️🏳️🏳️🏳️🏳️🏳️🏳️🏳️🏳️🏳️🏳️🏳️🏳️🏳️🏳️🏳️🏳️🏳️🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴

  2. game cdht này gắn bó với chúng ta lâu lắm rồi h k lm đc nhiệm vụ nhận kim cương nx tiếc quá 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *