45 thoughts on “Chị Phượng báo giá từ cây bonsai đến cây khủng rẻ – bonsai market in Yen Tu – Uong Bi – Quang Ninh

  1. Đôi long bệ có sẵn, hoành thân chắc phải 80, sữa bông tán lại kiểu mới có khi nhiều tiền à. 🙂 Cả 2 cây chắc mới ghép cây tử, nhìn đuối quá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *