7 thoughts on “Chế Tạo Máy Phát Điện MiNi công xuất lớn 450v quay tay

  1. Túp năng quấn bằng dây rất nhỏ nên dòng rất yếu đi vào tụ trong bóng đèn tụ dễ được nạp trong thời gian khoảng 0,5 giây (tùy vào số vôn) rồi phóng điện vào đèn để sáng rồi hết điện đèn sẽ tắt rồi tiếp tục nạp cứ lặp đi lặp lại như vậy sẽ thành đèn nháy 😂 đó là cách mình làm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *