2 thoughts on “Chế màng cộng hưởng cho loa bluetooth mini – nhỏ mà có võ

  1. https://shopee.vn/Loa-to%C3%A0n-d%E1%BA%A3i-1.75-inch-i.34194508.1629689782
    bn mua con này về rap đánh nó có bass ngon hơn đấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *