10 thoughts on “Chạy thử động cơ CUMMINS 350PS

  1. Trị bệnh mà không hết ,quay sang chế đường dầu hồi để xả bớt áp dầu, vãi chưởng ông thầy với ông thợ, tụi kĩ sư nó mà biết chắc nó chỉ biết lắc đầu kêu trời, cái máy của tau thiết kế ra như thế này mà tui bây dám độ chế như vậy à.

  2. I like Cummins engines thay are my favorite 😁 Cummins engines have big time HP 💪 thank you my friend good show ⚓🇻🇳

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *