40 thoughts on “Chạy lại phần mềm Samsung Bằng Nút Volume- DS Phong aka Ái Võ

  1. Chú ơi ! Tại sao khi cháu chạy lại phần mền thì dữ liệu mạng di động chả cháu trở lên yếu hơn ạ ? Làm thế nào để mạng hoạt động lại như lúc trước ạ ?

  2. Mình đã làm như bạn hướng dẫn nhưng không làm sạch máy được thì phải làm sao bạn ơi. Bỏ máy đi thì uổng quá.

  3. Anh ơi điện thoại của em là nó sạc không vào nó cws 13% pin nhưng em sạc vào nó hiện đang sạc những 1 tiếng sau nó vẫn còn 13%pin xong em tháo ra chơi 1 tiieesng cũng chưa hết bin là s anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *