24 thoughts on “Châu Nhuận Phát – NGƯỜI BẢO VỆ KINH THÁNH

  1. thằng úp phim đéo biết tên phim người bảo vệ kinh phật coi thì thấy kinh phật mà nói kinh thánh

  2. Phim này chắc phải xem 1080p HD mới rõ được.mà xem tốc độ cao như vầy thì WiFi cũng không chạy nổi nói gì là 4G

  3. BUHAT HE BE GERT BE SARM OR KISI GHATYA HUNDO KI OLAD HO TM PURANI FILM OR NEYA TITLE THO TUMHARI MANHOS SEKAL PR KHABES UL KHABAS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *