36 thoughts on “CFVN 66 Kill Đấu Đơn Khẩu Súng Khó Bắn Nhất Đột Kích =))

  1. khẩu này delay nhìn nó nặng nề kinh dị. thử delay+đá xoay đi bạn, xem vận tốc có tăng đk miếng nào ko :))

  2. Khẩu này hôm nọ em đc tặng đăng nhập bắn đấu đơn cũng đc gần 60 kill. Công nhận khẩu này khó bắn thật, chả thấy mấy ai dùng :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *