2 thoughts on “CÂY Ô RÔ MÁT GAN 0904.079.719

  1. Em đan bị thoái hóa đốt sống cổ đâu sau giáy em uốn cây lá ô rô luôn được tuần thấy hết đau như không biết là nó có tái phát lại không để em uốn 1 tháng sen sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *