1 thought on “Câu cá sông hồng.Lần đầu câu được con cá vược trắng (cá chẽm)tại sông hồng kéo đã tay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *