4 thoughts on “câu cá chẽm (cá vược)

  1. Anh cho em xin địa chỉ đầm này với , mà câu dịch vụ à anh, anh khang béo có biết điểm nay ko anh?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *