[Câu 01-05] Đáp án 101 câu hỏi MS-Word 2010 – Đề thi công chức 2016101 Câu hỏi trắc nghiệm MS Word 2010 – Đề thi công chức thuế 2016
—————————————————————————————————————-
– [] Câu 1. Để phóng lớn/Thu nhỏ tài liệu trong Microsoft Word 2010, ta thực hiện bằng cách nào:
– [] Câu 2. Có thể thoát chương trình Microsoft Word 2010 bằng cách:
– [] Câu 3. Bấm tổ hợp phím Ctrl + N trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì:
– [] Câu 4. Bấm tổ hợp phím Ctrl + O trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì:
– [] Câu 5. Bấm tổ hợp phím Ctrl + S trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì:
– [] Dò lại đáp án

Nguồn: https://paddlewithsim.com/

Xem thêm bài viết: https://paddlewithsim.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *