21 thoughts on “Cắt ngọn để sứ nhảy nhánh

  1. Cháu cắt giống chú nhưng có một vài cây không ra ngọn hoặc chỉ lên một ngọn thì nên làm sao chú ?

  2. Bác cho cháu hỏi sứ cháu sao nó ra bông rất nhanh tàn va rụng sớm, nó hay bi thúi cánh bông lắm. bác tư vấn cho cháu với.cam ơn bác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *