20 thoughts on “Cận cảnh Tàu Hỏa Tông Trực Diện Xe Ô Tô

  1. Xem chậm mới thấy, tai nạn xe lửa hoàn toàn ko phải lỗi do xe lửa.
    Tại ô tô xe máy chặn đường xe lửa gây tai nạn thương tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *