26 thoughts on “Cẩm Y Vệ Full HD Thuyết minh

  1. đọc cm mà buồn cười, kết thúc buồn, khúc cuối người tốt chết hết ;v, hài, phim này chả có đứa nào tốt ngoài triệu vy, ít nhất bả ko có giết người, còn những đứa giết chóc thì kết cục nó cũng không sống nổi, như vậy là quá đúng rồi, gieo gì gặt đó.

  2. Có 1 diễn viên mà đóng nhiều vai quá , hết người rồi sao : lúc đầu là ông quan , tiếp là chủ quán , sau đó là người của Ngụy Trung Hiền…

  3. mẹ nó. ngồi xem mà muốn khóc. rất hay nhưng xem ức chế quá. kết thúc k có hậu. mấy bọn ng tốt chết hết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *