9 thoughts on “Cách xử lý khi bị bọ xít đái vào người

  1. Hồi nhỏ em bị bọ xít đái vào cổ mà mong anh hãy chia sẻ cho em cách sử lí bọ xít đái vào cổ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *