3 thoughts on “CÁCH XEM FILE PSD NHANH , KHÔNG CẦN MỞ PHOTOSHOP, XEM NGAY TRÊN CỬA SỔ WINDOW, TIỆN VIỆC THIẾT KẾ

  1. Anh cho tôi xin link tải với, tôi gõ "ardfry psd codec" nhưng chỉ gặp toàn mấy trang không bảo mật thôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *