49 thoughts on “Cách thoát hàng chờ liên minh huyền thoại 2018

  1. Cách Này Khá Nguy Hiểm… Chơi chận thật không nên dùng những thứ này sẽ đe dọa đến acc của các ah em mà ai mún thì cứ dùng :v tùy @@ (Có chơi phải có chịu)

  2. Phần mềm này có virut nhé ae. Chấp nhận cho virut vào máy mình thì tải, còn mình thì đéo có ngu :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *