41 thoughts on “Cách tạo sever trên minecraft pe 1.1.5.1

  1. Bạn ơi Bạn hãy vào kênh của mình và đăng ký dùm mình nhé Mình đã đăng ký cho bạn rồi đấy

  2. vào r mà mk bấm theo bạn chỉ xong chạy qua lớp màu xanh xong nó xuyên qua chỗ khác mà mk k thấy m.n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *