18 thoughts on “Cách tạo sever minecraft pe cho riêng mình

  1. nhưng chỉ chơi được với bạn cùng wifi thế thì khác gì mạng LAN cần gì server :||

  2. dãy bit làm sao có 36? Dữ liệu bit máy của m t phán chắc chắn là 64 Bit, t nhìn sơ qua là biết m dùng Samsung liền, Chipset Samsung hiện tại không có 32bit nhé 64bit mới chạy nổi dãy chỉ số chứ 32bit vô sao chơi cha?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *