2 thoughts on “cách tạo khung cho đoạn văn bản trong word 2003

  1. ad ơi em đang gấp
    chỉ giúp e
    e muốn chèn số, chữ vào hình vẽ autoshape ạ
    với lại làm sao để xóa cái khung vuông khi e vẽ hình autoshape

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *