13 thoughts on “Cách tải photoshop 32 bit -(2016) Cách cài photoshop nhanh nhất

  1. nó đòi serial number anh ơi! Em đã sign up các thứ mà vẫn không có cái serial number ấy. Em phải làm sao đây ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *