14 thoughts on “Cách tải Battle Realms 2 WOTW – How to download Battle Realms II WOTW

  1. Sao tải zè giải nén rồi mà nhấn zô vẫn ko chơi đc ad màng hình đen thui keu là ko thể hiển thị hình ảnh zì á

  2. Bạn ơi sao của mình mới vô Battle reamlms 1 mới vô sao mình có 0 lúa 0 nước vậy thường người ta mới vô là có 300 lúa 300 nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *