3 thoughts on “Cách sửa lỗi "Unidentified Network" trên máy tính bàn và laptop mọi hệ điều hành 2019

  1. bạn ơi, mình dùng vmware để đặt ip cho các máy, nhưng cho dù mình đổi ip ntn thì cuối cùng đều ko thể vào mạng như vậy được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *