5 thoughts on “Cách sử dụng hàm If lồng nhau trong Excel

  1. Ad dạy minh su dung cai cong thuc nay nhe. Nếu côt nhỏ hơn hoặc bằng +/-5% thì pass, lớn hơn +/-5% thì fail. Giúp em với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *