Cách render video 1080p/60fps ( 5 mins tutorial ) | Adobe Premiere Pro CC 15Trong series DIY Adobe 5 phút, phòng mọ người ủng hộ

Làm game các kiểu có thể làm V-Log nhưng đel biết :))
Mọi đóng góp xin gửi tin nhắn đến facebook cho mềnhh

Test chat bot mất dậy của mình :))) :

SAMLONG Productions
Facebook :

Nguồn: https://paddlewithsim.com/

Xem thêm bài viết: https://paddlewithsim.com/category/cong-nghe

2 thoughts on “Cách render video 1080p/60fps ( 5 mins tutorial ) | Adobe Premiere Pro CC 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *