Cách nối dữ liệu từ các file khác nhau trong Google SheetCách nối dữ liệu từ các file khác nhau trong Google Sheet bằng cách sử dụng kết hợp giữa cú pháp nối dữ liệu {} và hàm importrange.
Với cách này bạn cũng có thể nối dữ liệu ở excel bằng cách upload file excel lên Google drive, tiến hành nối và download kết quả về.

Nguồn: https://paddlewithsim.com/

Xem thêm bài viết: https://paddlewithsim.com/category/cong-nghe

8 thoughts on “Cách nối dữ liệu từ các file khác nhau trong Google Sheet

  1. Nếu 1 trong 2 sheet thêm dữ liệu thì bảng tổng sẽ bị lỗi do chèn dòng, có cách nào mình nhập liệu mà ở sheet khác mà sheet tổng vẫn tổng hợp dc ko ad

  2. Cám ơn anh rất nhiều về chia sẻ, em có 1 vấn đề nhỏ mong được giải đáp
    Em kết nối 2 sheet cùng format trong 2 file khác nhau nhưng dữ liệu sau khi link tại không sổ dọc từ trên xuống theo thứ tự hết sheet 1 tới sheet 2 mà dữ liệu từ sheet 2 lại chạy sang bên phải dữ liệu sheet 1?
    Em cám ơn ạ!

  3. Mình nhập thêm cả hàm query nhưng vẫn không được báo lỗi như sau : (Trong ARRAY_LITERAL, một Chuỗi ký tự mảng thiếu giá trị cho một hoặc nhiều hàng.) giúp mình với. cảm ơn bạn

  4. Mình dùng dấu {} để kết nối 2 sheet không được. Nhờ bạn hướng dẫn cách khắc phục. Chân thành cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *