38 thoughts on “Cách Lấy Lại Mật Khẩu Zing ID 2017 Bằng Mã Game (Pass 2) New!!!

  1. Theo như bạn nói thì việc mua 1 acc mà có pass 2 mk + TK nhưng CMND ảo thì có bị hack lại nick không?

  2. paste link token vào nó lại ra chỗ quên mật khẩu. kick quên mật khẩu . nhập tài khoản nhập mã xác nhận rồi ấn tiếp tục ko đc

  3. Mình biết cách lấy lại nick zing nhé ai có nhu cầu liên hệ mình . FB : https://www.facebook.com/profile.php?id=100022539246850 !! Thank You !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *