2 thoughts on “cách làm công tơ điện chạy chậm

  1. Hôm nào làm video về cách chế tạo và sử dụng cái rônha.dùng để kiểm tra roto máy cầm tay đi chú…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *