10 thoughts on “Cách làm biển LED Full Color – Có hiệu ứng nền viền cực đẹp

  1. Ad đang test tấm p10 full in quét 8 thẳng hàng như nhau. Biển quảng cáo để ngoài trời phải dùng full uot quét 1/4 mỗi lô tấm quét 1 kiểu khác nhau. Vậy mạch này giải quyết đc ko ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *