22 thoughts on “Cách khôi phục dữ liệu khi đã xóa vĩnh viễn hoặc format

  1. Cảm ơn bạn mình đã lấy lại được dữ liệu nhờ clip hướng dẫn của bạn, cảm ơn bạn nhiều lắm!

  2. có ai giống mình khôi phục lại được nhưng mở ra thì đều bị lỗi hết không ạ. please huhu !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *