16 thoughts on “cách khắc phục lỗi dấu X chỗ internet☺

  1. Máy lap mình không hiện thị kết nối wifi chỉ hiện thì biểu tượng như bạn xử lý sao đây ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *