39 thoughts on “Cách để sở hữu súng AK47 tím trong Chiến Dịch Huyền Thoại

  1. Mình khoá súng nhưng không hiểu tại sao ấn vào chữ khoá chả thấy mã ji cả, lúc mở nó bắt nhập mã mà lúc khoá đéo hỏi là nhập mã ji. Ai biết mở k? Chỉ dùm vs, xin cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *