Cách đánh số trang trong Excel bắt đầu từ số bất kỳ theo ý muốnHướng dẫn cách đánh số trang đầu tiên trong excel từ số bất kỳ theo ý muốn hoặc đánh số trang bắt đầu bằng số chỉ định trong excel là đánh số trang trong Excel không bắt đầu từ 1 mà bằng số khác, các trang sau tăng dần theo số trang đầu tiên.

Nguồn: https://paddlewithsim.com/

Xem thêm bài viết: https://paddlewithsim.com/category/cong-nghe

2 thoughts on “Cách đánh số trang trong Excel bắt đầu từ số bất kỳ theo ý muốn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *