3 thoughts on “Cách đánh số trang bỏ trang bìa trong Word

  1. Cách này hơi dài quá!!! Mình chia sẽ cách này nhanh nhất khi bỏ trang bìa. Vào File>Page setup>Layout> Đánh dấu chek vào Different first Page>set As Default là xong.

  2. Bạn ơi mình làm theo cách của bạn mà cái trang đầu thì bỏ được số rồi nhưng khi mình nhấn trang cuối cùng nó lại không mất số thế là thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *