4 thoughts on “CÁCH CHỮA TRỊ BỆNH( TRĨ NỘI… TRĨ NGOẠI)…KHỎI

  1. E cũng làm ngề sửa chữa điện tử. Ngồi nhiều quá nên bj trĩ ,mong được a thắng cho e xin sđt của thầy thuốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *