23 thoughts on “Cách cài Shader trong Minecraft PE

  1. Em làm được rồi nhưng mà nó thoát ra rồi không chơi được nữa Minecraft 1.2.8 tiếng việt ai giống mình cho 1👍 like

  2. Tại sao mik tải về r mà nó k hiện ở gói tài nguyên v
    Mik chuyển sang mục bên ngoài ở chỗ thông tin của bạn r

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *