3 thoughts on “Cách Bỏ Dấu Tiếng Việt Trong Excel Word

  1. Chỗ copy dán value đó, copy và dán tại vị trí đó luôn ở dạng value, chứ cần gì copy sang một chỗ khác rồi copy lại cho mắc công vậy :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *