21 thoughts on “Cách bật tắt nguồn khi nút power của iphone bị liệt |Criss Dragons|

  1. Cảm ơn bạn đã hướng dẫn cho bạn 10000like👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

  2. Thằng này ngu ma cũng làm video. Máy bị tắt nguồn rồi có vào đc trong đó đâu.dung là thằng ốc heo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *