18 thoughts on “Các Thị Trấn Loại 4 Ở Việt Nam Có Gì?

  1. Buôn Ma thuột có KL 60 BCT nâng cấp lên tp tttw nha bạn.Tới đây sẽ họp lại 10 năm thực hiện KL 60 BCT hướng đến 2030 hoàn thành tiêu chí đô thị trung tâm vùng hướng đến tp tttw nha pro.

  2. Đa số toàn nói về miền Nam và đồng bằng Bắc Bộ. Thấy rất ít nói về miền núi phía bắc và Tây Nguyên

  3. Thằng Tx Phú Mỹ tuy đô thị loại 4 nhưng năm 2018 đóng góp ngân sách khoảng 22.000 tỷ, có lẽ đây là thị xã góp ngân sách khủng nhất Vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *