Các thao tác cơ bản trong excel: 2003, 2007, 2010, 2013, 2016Các thao tác cơ bản trong excel, Cửa sổ bảng tính, Ô và khối ô, Ô và địa chỉ ô, Khối ô và địa chỉ khối ô, Chọn khối ô, Chọn 1 ô, Chọn khối ô, Chọn cột/ hàng, Chọn cả bảng tính, Các phép tính cơ bản, Đổi tên sheet, Chèn sheet mới, Xóa worksheet, Sắp xếp các worksheet, Sao chép worksheet, Chọn màu cho sheet tab, Đổi độ rộng cột/ chiều cao dòng, Điền dãy số tự động, Tạo workbook mới, Lưu workbook, Mở workbook, Đóng workbook
www.ketoanthue.vn

Nguồn: https://paddlewithsim.com/

Xem thêm bài viết: https://paddlewithsim.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *