10 thoughts on “Các nhà khoa học có kiêng kỵ tháng cô hồn?

  1. Ra đường nhìn thấy mấy tờ 500000 đồng tao đố thằng nào không nhặt kể cả thằng hay kiêng kỵ nhất . Toàn loại kiêng L đéo đít kiêng bọ xít lại hít bọ hung

  2. Người ta nói ….Có kiêng có lành …. tùy theo phong tục tập quán của mỗi địa phương…ta nên suy nghĩ theo cách tích cực thì rất tốt trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *