23 thoughts on “Các kiểu tóc đi đầu thời đại của G Dragon YouTube

  1. Hỏi cái nè. Tại sao V. I. P bắt chước anh Rồng đc. Tại sao Sơn Tùng lại ko. Anh Rồng ko nói j sao các bạn ở đây sủa. Đẹp mới bắt chước. Xấu bắt chước làm cc j

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *