17 thoughts on “Cận Cảnh Máy Cày Xới Giàn Xới 3mét 2 Chạy Nhẹ Re

  1. Dàn xới nước thì thấy nhiều rồi nhưng mà dàn xới nước sọ lớn như vậy mới gặp lần đầu luôn.ngon!!!

  2. Sới cạn mà chạy chậm lại xới quận 2 chạy đất rò nữa chứk, kêu sao hk nhẹk vậy củg nói,xới còn lần bánh hk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *