6 thoughts on “Buổi 9 Bài 1 Chỉnh sửa css không cần code flatsome wordpress

  1. Chào a. Giờ phải trả tiền mới thay đổi được background. Nó hiện lên chữa Pro. Vậy a còn cách nào khác đổi background menu dọc như bài 25 a hướng dẫn k ạ?

  2. Ad ơi cho mình hỏi làm sao để tắt cái hover image trong phần sản phẩm, khi đưa chuột vào ảnh nó cứ hiện ra khung hình , ở phần product gallery đấy ad, thanks nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *