29 thoughts on “Bữa Tiệc Cá Nhảy Tại Bờ Ao #2 ✦ Hoa Ban Tây Bắc

  1. 👀👀Video này vẫn quay bằng máy cũ! Chưa phải máy mới đâu nhé. Xin cảm ơn các bạn đã xem video.

  2. Ae cẩn thận với mấy ae bắc nhe có ngày bọn nó bắt coc trẻ em ăn mất mới sn 85 mà già i như ba tao fo ăn đồ sống

  3. Các bác ấy nên thay đổi an uống di…ăn chín uống sôi và sạch sẽ nữa..chứ hk sẽ sinh bệnh sán ak….nen hoc theo thoi đại ak..thây cac bác ăn e thấy sợ và ghê lam ak….chuc cac bác luôn khỏe

  4. Cấu nói con người là động vật ăn tạp nhất xem này mới thấy quá chuẩn luôn,mấy người thời cổ đại phải gọi mấy chú là cụ tổ.

  5. Chúng mày ăn bẩn thì kệ bà chúng mà.chứ đừng nói là cuộc sống tây bắc nhiều người ta lại nghĩ bọn dân tộc trên núi ăn bẩn ,con sâu bỏ dầu nồi canh -cái đấy chỉ riêng chúng mày thôi…. Cái kênh này lên bị xoá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *