12 thoughts on “[BU04] Hướng Dẫn Tập bụng Đúng Cách – Palloff Press

  1. Cho em hỏi một nhóm cơ chính thì tập bao nhiêu bài cho một buổi thì hợp lí ạ :v em thường ham tập nhiều bài cùng một nhóm cơ đến khi tập thì không còn đủ th gian cho nhóm cơ khác nữa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *