10 thoughts on “Bị ái phi đâm vào người đến chảy máu mà hoàng đế si tình vẫn một mực bảo vệ

  1. Phim có kich bản hay..vai nữ chính đẹp.. Nhưng diễn xuất hơi nhạt nhẽo.. Nhờ vua kéo lại.. Tuy nhiên vẫn thích 2người 👍👍👍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *