Bất Động Sãn Nhà Mua Rẽ Đễ Sửa Chửa The Fixer UpperKênh Ngoc Anh Kaul chia sẻ về cuộc sống Mỹ:
#Yourrealestateusa #batdongsan #cuocsongmy
Ngọc Anh muốn lập kênh này để chia sẻ về nghề môi giới, và đầu tư bất động sản tại Mỹ.
Ngoc Anh đã sinh sống ở Mỹ 30 năm, làm nghề bất động sản gần 30 năm, mong muốn chia sẻ tất cả những hiểu biết về nghề này để các bạn có thể hiểu rõ hơn về nghề này tại Mỹ.
Hơn hết Ngọc Anh muốn các bạn Việt Nam mới sang Mỹ định cư có cái nhìn tổng quan tốt hơn khi muốn sở hữu những bất động sản tại Mỹ.
Mong muốn các bạn xem đóng góp ý kiến và chia sẻ rộng rãi để cộng đồng người Việt Nam được sở hữu thật nhiều bất động sản tại Mỹ. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://paddlewithsim.com/category/kinh-doanh/

22 Responses to “Bất Động Sãn Nhà Mua Rẽ Đễ Sửa Chửa The Fixer Upper”
 1. Nam LeT 15/09/2019
 2. Ông Tài TV 15/09/2019
 3. Bé tập vẽ quanh ta 15/09/2019
 4. THÁI TÚ 38 15/09/2019
 5. Baby BM 15/09/2019
 6. STEEL Play channel 15/09/2019
 7. Sky the Fluffy Shih Tzu Shih tzu 15/09/2019
 8. Ứng Kiên UTK 15/09/2019
 9. Năng Phạm 15/09/2019
 10. TONY Pham cuộc sống MỸ 15/09/2019
 11. CHANNEL BÀ 8 CALI 15/09/2019
 12. Buôn Làng_TV 15/09/2019
 13. SONG LINH_ cuộc sống của chúng tôi. 15/09/2019
 14. The Happy Bunny 15/09/2019
 15. Top And Game 15/09/2019
 16. ĐỨC LÊ 15/09/2019
 17. NCS Gamer TV 15/09/2019
 18. Fishing About UC Chau 15/09/2019
 19. Trai Miền Núi 15/09/2019
 20. Chia sẻ yêu thương 15/09/2019
 21. quang ngan chanel 15/09/2019
 22. Nghia Nguyen synthetics music 15/09/2019

Leave a Reply