3 thoughts on “Bass cộng hưởng là gì? Mua bộ dàn loa JBl tlx180 và amly Denon1500r japan gần như mới với giá 20,9tr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *